Pražský šachový svaz
Pražská tělovýchovná unie, Hanusova 347/16, Box 31, 140 21 Praha 4

IČO 86596012

bankovní spojení: 2201123217/2010


Výkonný výbor Pražského šachového svazu


Jednací řád VV a odborných komisí PŠS
Statut Odborných komisí PŠS


informuje:


zápisy z jednání VV PŠS