TJ Sokol Praha-Kobylisy, šachový oddíl

z pověření Sportovně technické komise Pražského šachového svazu
pořádá turnaj

PŘEBOR PRAHY 2013 v kategoriích MUŽI, H20, H18

(III. etapa MISTROVSTVÍ JEDNOTLIVCŮ)

  

 

Systém soutěže:

Švýcarský na 9 kol. Všechny kategorie v jednom turnaji. Turnaj je kvalifikací pro účast v navazujících soutěžích. Účastníci z mimopražských oddílů hrají bez postupových práv a práv na cenu vázanou na kategorii. O konečném pořadí v turnaji rozhodne součet bodů, hodnocení podle Buchholze, progresivní skóre, los.

Postupy v kategoriích H18, H20: Do polofinále mistrovství České republiky postoupí 4 nejvýše umístění hráči nar. 1994 a mladší a registrovaní v pražském oddílu. Z těchto 4 musí být nejméně 2 nar. 1996 a mladší.

 

Přihlášky:

Písemně do 4.4.2013 (termín pro doručení), posílejte e-poštou na adresu ředitele turnaje. Přihlášku je nutné potvrdit osobně nebo v zastoupení zaplacením startovného na prezentační schůzi, která se koná  5.4.2013 v 18.00 hod. v hrací místnosti. Kdo nepotvrdí svoji účast na této schůzi bude považován za odhlášeného.

Právo účasti:

Šachista (šachistka) s osobním koeficientem ELO FIDE 2000 a vyšším, a ve všech kategoriích ještě i nominovaní na základě splnění kvalifikačních podmínek, na něž se ELO omezení nevztahuje.

Omezení:

Nejvýše 40 účastníků. O pořadí přihlášených rozhodne ELO koeficient hráče a oddílová příslušnost (má vliv na případné odmítnutí nadpočetných účastníků; hráči z pražských oddílů a hráči s vyšším ELO mají přednost) – nominovaní kvalifikanti mají přednost přede všemi.

Kalendář soutěže:

Každý čtvrtek v období od 11.4. do 6.6. 2013. Začátky hry v 18.00 hodin.

Hrací místnost:

Hrací místnost šachového oddílu Sokol Praha-Kobylisy, sokolovna TJ, Praha 8, U Školské zahrady 430/9.  MHD: Metro C (a řada tramvají a autobusů) – st. Kobylisy

Tempo hry:

90 minut na partii s bonusem 30 sekund na tah

Čekací doba:

V souladu s čl. 6.6.a Pravidel šachu FIDE platí pro tento turnaj …. „čekací doba“ je 60 minut ….

Startovné a záruky:

Osobní koeficient

Startovné

hráč z pražského oddílu registrovaný jako aktivní

Hráč z mimopražského oddílu registrovaný jako aktivní

ostatní hráči

2100 a více

200,- Kč

300,- Kč

400,- Kč

2050 – 2099

300,- Kč

400,- Kč

500,- Kč

2049 a méně

500,- Kč

600,- Kč

700,- Kč

 

U kategorií H20,H18 pro hráče z pražských oddílů jednotné startovné 200,- Kč.

Účastníci nominovaní na základě postupu z kvalifikačních turnajů startovné neplatí.

Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat od hráčů, kteří neomluvitelným způsobem narušili průběh některého z předchozích turnajů pořádaných PŠS, záruku ve formě vratného vkladu ve výši až 1000,- Kč.

Ceny a reprezentační příspěvek:

Pořadatel garantuje cenový fond ve výši 12000,- Kč. Dále garantuje ceny za první místo v každé kategorii (muži 3000,- Kč, H20 1000,- Kč, H18 1000,- Kč) a 2500,- Kč za první místo v celkovém pořadí.

Vítězům na postupových místech ve všech kategoriích (nebo jejich náhradníkům – ne hůře umístěný jak 3. v rámci kategorie) bude poukázán příspěvek na reprezentaci (na částečnou úhradu výdajů spojených se startovným a ubytováním), pokud se prokazatelně zúčastní vyšší navazující soutěže.

Cena za kategorii a příspěvek na reprezentaci jsou vázány na počet účastníků v turnaji (minimálně 3 v kategorii).

Ratingování:

Výsledky turnaje budou započítány do FIDE i národního ELO hodnocení.

Ředitel turnaje:

Jan Dvořák, Marie Podvalové 1, Praha 9 – Čakovice, mail: fenyl@seznam.cz , mobil: 724500058