Sokol Praha-Kobylisy, šachový oddíl

z pověření Sportovně technické komise Pražského šachového svazu
pořádá turnaj

PŘEBOR PRAHY jednotlivců 2016

  

Systém soutěže:

Švýcarský na 9 kol. Turnaj je kvalifikací pro účast v navazujících soutěžích. Účastníci z mimopražských oddílů a hráči bez platné registrace obecně hrají bez postupových práv a práv na cenu vázanou na členství v pražském oddíle. O konečném pořadí v turnaji rozhodne součet bodů, hodnocení podle Buchholze, progresivní skóre, los.

Přihlášky:

Písemně do 18.4.2016 (termín pro doručení), posílejte e-poštou na adresu ředitele turnaje. Přihlášku je nutné potvrdit osobně nebo v zastoupení zaplacením startovného na prezentační schůzi, která se koná 18.4.2016 v 18.00 hod. v hrací místnosti. Kdo nepotvrdí svoji účast na této schůzi bude považován za odhlášeného.

Právo účasti:

Šachista s ELO FIDE 2000 a vyšším, šachistka s ELO FIDE 1800 a vyšším, 3 talentovaní hráči do 18let s minimálně 1800 ELO FIDE, které nominuje Komise mládeže PŠS, a ještě i nominovaní na základě splnění kvalifikačních podmínek, na něž se ELO omezení nevztahuje - nominovaní v kategorii muži: přeborník 2015 (Soural Jan), vítězové 2. etapy 2015 (Slovák Kilián, Pesr Jaromír). Podmínkou platnosti nominace je, že hráč uvedený jako nominovaný je v současné době členem některého z pražských oddílů a má platnou registrací.

Omezení:

Nejvýše 40 účastníků. O pořadí přihlášených rozhodne ELO koeficient hráče a oddílová příslušnost (má vliv na případné odmítnutí nadpočetných účastníků; hráči z pražských oddílů a hráči s vyšším ELO mají přednost) – nominovaní kvalifikanti mají přednost přede všemi.

Kalendář soutěže:

Každý čtvrtek, v období od 21.4. do 16.6. 2016. Začátky hry v 18.00 hodin.

Hrací místnost:

Hrací místnost šachového oddílu Sokol Praha-Kobylisy, Praha 8, U Školské zahrady 9, Sokolovna, suterén.  MHD: stanice Kobylisy - metro C, autobusy, tramvaje

Tempo hry:

90 minut na partii s bonusem 30 sekund na tah

Čekací doba:

V souladu s čl. 6.6.a Pravidel šachu FIDE platí pro tento turnaj …. „čekací doba“ je 60 minut ….

Startovné a záruky:

Osobní koeficient

Startovné

hráč z pražského oddílu s platnou registrací

hráč z mimopražského oddílu s platnou registrací

ostatní hráči

2100 a více

300,- Kč

400,- Kč

600,- Kč

2000 – 2099

400,- Kč

500,- Kč

700,- Kč

méně jak 2000

700,- Kč

800,- Kč

1000,- Kč

 

Ženy platí startovné nižší, v případě skupin „2100 a více“ a „2000 – 2099“ o 200,- Kč,

                                           v případě skupiny „méně jak 2000“ o 400,- Kč.

Pro hráče nominované KM PŠS jednotné startovné 150,- Kč.

Účastníci nominovaní pro kategorii muži startovné neplatí.

Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat od hráčů, kteří neomluvitelným způsobem narušili průběh některého z předchozích turnajů pořádaných PŠS, záruku ve formě vratného vkladu ve výši až 1000,- Kč.

Ceny a reprezentační příspěvek:

Ceny za celkové pořadí: 1. 4000,- Kč, 2. 3000,- Kč, 3. 2000,- Kč, 4. 1500,- Kč, 5. 1000,- Kč

Ceny pro hráče registrované v pražských oddílech

-  v kategorii muži: Pohár pro vítěze a finanční ceny 1. 2000,- Kč, 2. 1500,- Kč, 3. 1000,- Kč

-  v kategorii ženy: Pohár pro vítěze a finanční cena 1. 1000,- Kč

Ceny pro hráče registrované v pražských oddílech a vyhlášení přeborníka v kategorii je podmíněno počtem účastníků v turnaji (minimálně 3 v kategorii) a platností registrace.

Přeborníkům (nebo jejich náhradníkům – ne hůře umístěný jak 3. v rámci přeboru) bude poukázán příspěvek na reprezentaci kraje (na částečnou úhradu výdajů spojených se startovným, dopravou a ubytováním) až do výše stanovené rozpočtem STK PŠS pro rok konání navazujícího MČR (již nyní garantujeme že to maximum bude nejméně 4000,- Kč), pokud se prokazatelně zúčastní vyšší navazující soutěže.

Ratingování:

Výsledky turnaje budou započítány do FIDE i národního ELO hodnocení.

Ředitel turnaje:

Kristián Chmel, Marvanova 273, Praha 9, e-mail: kristianchmel@seznam.cz