Přebor Prahy žáků jednotlivců pro rok 2015 – 2016

v kategoriích HD10, HD12, HD14,HD16, HD18 a HD20

 

Pořadatel

Vojtěch Rut, telefon: 605 130 609, email: vojtech.rut@gmail.com

řídící orgán: Pražský šachový svaz, Komise mládeže

web: http://pss.chess.cz/KM/

Termíny soutěže

Vždy sobota od 9:00, od 9:00 do 9:30 prezence, od 10:00 začíná 1.kolo

1. turnaj: 7.11.2015      2. turnaj: 12.12.2015      3.turnaj: 9.1.2015

4. turnaj: 13.2.2016      5.turnaj: 19.3.2016         Finále H18-H20: 13.5. - 15.5.2016

Předpokládaný konec  1.-5. turnaje v 16:30, kromě kategorie HD10 ta zhruba v 14:30

Hrací místnost

Mensa gymnázium, o.p.s.
Španielova 1111/19; 163 00 Praha 6 – Řepy

MHD: Tramvaje 9,10,16 nebo autobusy 180, 214, 225,264 na zastávku Slánská

Právo účasti

Zúčastnit se může každý chlapec a dívka narozený roku 1997 a mladší. Právo postupu však mají jen hráči registrovaní v klubech Pražského šachového svazu.

 

Kategorie

a věkové limity

H10 chlapci a D10 dívky: ročník narození 2007 a mladší

H12 chlapci a D12 dívky: ročník narození 2005 a mladší

H14 chlapci a D14 dívky: ročník narození 2003 a mladší

H16 chlapci a D16 dívky: ročník narození 2001 a mladší

H18 chlapci a D18 dívky: ročník narození 1999 a mladší

H20 chlapci a D20 dívky: ročník narození 1997 a mladší

Ročníky narození pro jednotlivé kategorie jsou stanoveny tak, aby se postupující hráči mohli zúčastnit vyšších soutěží, které se hrají na podzim (mistrovství Čech) a v následujícím roce (mistrovství České republiky a mistrovství Evropy a světa).

Systém turnaje

Dívky a chlapci hrají dohromady, ale vyhodnocují se odděleně.

Věkové kategorie HD10, HD12, HD14 hrají samostatné turnaje, vždy 7 kol.

Kategorie HD16, HD18 a HD20 jsou sloučeny v jeden turnaj, 5 kol.

Tempo hry

Kategorie HD10 hraje tempem 2 x 20 minut na partii.

Kategorie HD12 a HD14 hraje tempem 2 x 25 minut na partii.

Kategorie HD16 – HD20 hrají tempem 2x35 minut + 5s/tah.

V kategoriích HD12 a HD14 je tempo u prvních dvou kol zkráceno o 5 minut na partii a hráče. V kategoriích HD16 – HD20 je první kolo zkráceno o 10 minut na partii a hráče.

Krom kategorie HD10 je povinný zápis partie. Partiáře zajistí pořadatel.

Přihlášky

Nejpozději do 18:00 dne před konáním turnaje pořadateli turnaje. Přihláška obsahuje jméno, příjmení, datum narození a oddíl. Možné poslat e-mailem i SMS zprávou.

Materiál

Každý lichý hráč je povinen přinést kompletní šachovou soupravu včetně funkčních šachových hodin. Pokud by to nebylo možné, spojte s pořadatelem turnaje. 

Minimálně první deska každé kategorie přenášena na online šachovnici.

Startovné

60.-Kč při řádně poslané přihlášce a donesení šachové soupravy

  +20,-Kč za neposlání přihlášky či prezentování po konci prezence

  +40,-Kč za půjčení šachové soupravy

Pořadatel není povinen přijmout do turnaje hráče, který nepřišel včas či nedonesl kompletní šachovou soupravu

Vyhodnocení

Konečný výsledek z Přeboru Prahy žáků jednotlivců bude sestaven ze tří nejlepších výsledků hráče v jednotlivých turnajích. Hlavním kritériem je součet bodů a pomocným součet náležejících Buchholz bodů.

 Postupy

V kategoriích D10 – D16 postupují na Mistrovství Čech všechny dívky

V kategoriích H10 – H16 postupují na Mistrovství Čech vítězové kategorií a další hráči v pořadí dle počtu registrovaných (počet určuje KM ŠSČR).

V kategoriích D18 – D20 postupují na Mistrovství České republiky dvě dívky celkem.

Kategorie H18 a H20:

Sloučené turnaje HD16-HD20 jsou kvalifikací pro finálový turnaj, který se uskuteční ve dnech 13.5. - 15.5.2016 ve formě vážných partií. Zúčastnit se mohou pouze hráči registrovaní v PŠS.

Postupy do finálového turnaje:

a) Tři nejvýše umístění hráči z kvalifikace podle kategorií H16, H18 a H20.

b) Tři nejvýše umístění hráči z kategorie H14

c) Dalších 8 hráčů podle ELO (LOK ČR) k 5.5.2016, z nichž nejméně 4 musí být v kategorii H18 nebo mladší.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Z finále Prahy postoupí do polofinále MČR juniorů 4 nejvýše umístění hráči, z nichž nejméně 2 musí být v kategorii H18 nebo mladší.

Ceny

V kategoriích HD10-16 a D18-20 obdrží první tři poháry, medaile a diplomy.

Ve společné soutěži HD16-20 obdrží poháry a diplomy pět nejlepších hráčů z celkového pořadí.

V kategorii HD10 budou vyhlášeny výsledky každého z pěti turnajů zvlášť, včetně věcných cen.

Hlavní rozhodčí

Pavel Šedý, telefon: 736 233 791, e-mail: sedypavel4@gmail.com

Ostatní

Občerstvení bude zajištěno.

Každý turnaj bude započten na LOK rapid ELO.

Za bezpečnost hráčů v průběhu soutěže zodpovídá jejich doprovod starší 18 let.

 

Vojtěch Rut                                                                                                 Ing. Pavel Kopta

pořadatel soutěže                                                                                          předseda KM PŠS