Sokol Praha-Kobylisy, šachový oddíl

z pověření Komise mládeže Pražského šachového svazu

pořádá turnaj

Přebor Prahy v kategoriích H18 a H20 2016

  

Termín:

13.-15.5.2016

Hrací místnost:

Hrací místnost šachového oddílu Sokol Praha-Kobylisy, Praha 8, U Školské zahrady 9, Sokolovna, suterén.  MHD: stanice Kobylisy - metro C, autobusy, tramvaje

Systém soutěže:

Švýcarský na 5 kol. O konečném pořadí v turnaji rozhodne součet bodů, pomocná hodnocení: Buchholze, progresivní skóre, los.

Právo účasti:

Pouze hráči registrovaní v oddílech PŠS, nar. 1997 a mladší.

a) 9 hráčů postupujících z kvalifikace kategorií H16, H18, H20 (Pohár juniorů hraný společně s kategoriemi do 10-16 let),

b) 3 nejvýše umístění hráči z přeboru Prahy kategorie H14,

c) 8 dalších hráčů s nejvyšším národním ELO k 5.5.2016.

Kategorie:

H20: hráči nar. 1997 a mladší

H18: hráči nar, 1999 a mladší

Přihlášky:

Do 10.5.2016 mailem na adresu ředitele turnaje.

Ředitel turnaje:

Pavel Kopta, Pomořanská 483, Praha 8, e-mail: koptap@seznam.cz

Kalendář soutěže:

1. kolo: pátek 13.5. 17:00, 2. kolo: sobota 14.5. 10:00, 3. kolo: sobota 14.5. 14:00, 4. kolo: neděle 15.5. 10:00, 5. kolo: neděle 15.5. 14:00, vyhlášení výsledků: po skončení 5. kola

Tempo hry:

60 minut na partii s bonusem 30 sekund na tah

Čekací doba:

30 minut

Startovné:

100,-Kč. Startovné bude vybíráno na místě před zahájením turnaje.

Ceny:

Poháry pro hráče na 1.-3. místě v kategoriích H20 a H18.

Finanční ceny pro hráče na 1.-3. místě celkového pořadí: 1500,-, 1000,- a 500,-Kč.

Věcné ceny pro hráče na 4.-10. místě celkového pořadí.

Ratingování:

Výsledky turnaje budou započítány do národního ELO hodnocení.

 

 

V Praze 31.3.2016

 

Pořadatel

Pavel Kopta

Předseda KM PŠS

Vojtěch Rut