......... ostatní, různé, jiné .........


pravidla - řády - směrnice

Pravidla šachu FIDE Soutěžní řád Klasifikační řád Registrace a zápočet turnajů Členství v ŠS ČR (registrace,přestup) Hospodaření v ŠS ČR Švýcarský systém


adresář hracích místností - pražských registrovaných šachových oddílů a kroužků - adresář oddílů (kontaktní osoby; www stránky) - výběr z databáze ŠSČR


tiskopisy ke stažení:

Partiář
Zápis o utkání
Soupiska družstva
Povolení k hostování
Žádost o registraci
Žádost o registraci cizince
Ohlášení přestupu

několik málo odkazů:


otevřené přebory oddílů a nemistrovské turnaje v Praze