vítejte na stránkách
Pražského šachového svazu

  • výkonný výbor a kontakty (VV: složení, kontakty, zpravodajství; bankovní spojení)
  • úsek Sportovně-technické komise (mistrovské soutěže dospělých)
  • úsek Komise mládeže a TMK (mistrovské soutěže mládeže,...)
  • úsek Komise rozhodčích (seznam rozhodčích, nabídka seminářů)
  • různé (adresář oddílů; adresář hracích místností; pravidla-řády-směrnice; tiskopisy; odkazy na další internetové stránky z oblasti šachu; a jiné)